Договір оферти

Цей договір публічної оферти відповідно до статей 205, 628, 633, 638-642 Цивільного кодексу України адресований споживачам послуги проживання і є офіційним і публічною пропозицією фіз. особи Невматий В.В., іменований надалі «Виконавець», який укладає цей договір з будь-якою особою, що має назву надалі «Замовник». Договір є угодою про надання послуг на платній основі, що укладається шляхом публічної оферти, і регламентує порядок надання послуг проживання і зобов'язань, що виникають у зв'язку з цим між «Виконавцем» і «Замовником» в подальшому іменовані як «Сторони». Сторони керуються законодавством України та цим договором. Текст цього договору розміщений на сайті: https://www.armati.com.ua/dogovir-oferti-ugoda-koristuvacha.html . Сторони, уклали цей договір про наступне.

Визначення, що використовуються в цьому договорі:

- БО «Арматі» - база відпочинку, що відповідає встановленим вимогам технічних нормативних правових актів, в якому здійснюється готельне обслуговування;

- Виконавець - юридична особа або фізична особа підприємець, що надає послуги проживання;

- Замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє та (або) використовує послуги;

- готельне обслуговування - послуги, що надаються адміністрацією, з надання номерів для тимчасового проживання фізичних осіб, а також додаткові послуги (далі - Послуги);

- додаткові послуги - послуги пральні, трансферу, прокат та інші послуги, що надаються адміністрацією на оплатній і (або) безоплатній основі відповідно до законодавства України.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги з тимчасового проживання в номерах бази відпочинку та інші додаткові послуги, відповідно до прейскурантів цін (прейскуранти розміщені на інформаційному стенді та на сайті: https://www.armati.com.ua/products.html ), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги в порядку та на умовах, визначених цим договором.

1.2. Місце надання послуг: Україна. Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Федотова, 205

1.3. Предметом цього договору є бронювання і реалізація Замовнику послуг проживання на умовах даного Договору.

1.4. Бронювання здійснюється в порядку, зазначеному в Правилах бронювання, які є невід'ємною частиною цього Договору, і представлені на сайті Виконавця https://www.armati.com.ua/dogovir-oferti-ugoda-koristuvacha.html

1.5. Замовник зобов'язується приймати надані послуги і здійснювати необхідні платежі відповідно до умов даного Договору.

  1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей договір, що публікується на сайті https://www.armati.com.ua/dogovir-oferti-ugoda-koristuvacha.html є офіційною пропозицією БО «Арматі» для фізичних осіб укласти договір про надання послуг проживання. Відповідно до чинного цивільного законодавства даний документ є публічною офертою (ст.633 Цивільного Кодексу України), відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов'язання з надання Послуг щодо невизначеного кола осіб (Замовників), які звернулися за зазначеними Послугами.

2.2. Публікація (розміщення) тексту цього договору на офіційному сайті Виконавця за адресою: https://www.armati.com.ua/dogovir-oferti-ugoda-koristuvacha.html , а також є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованим невизначеному колу осіб, щоб укласти цей договір (ст.641 Цивільного Кодексу України).

2.3. Укладення цього договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до цього договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов цього договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень (ст.642 Цивільного Кодексу України).

2.4. Фактом прийняття (акцепту) Замовником умов цього договору є оплата Замовником замовлених ним Послуг згідно з виписаним рахунком-фактурою в порядку і на умовах, визначених цим договором (ст.205 Цивільного Кодексу України), або підписання карти гостя при заселенні гостя в БО «Арматі» .

2.5. Цей договір укладається шляхом акцепту даної Оферти, що містить всі істотні умови Договору, без підписання сторонами. Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному сторонами. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту акцепту оферти, а саме оплата Замовником рахунку-фактури (ст.205 Цивільного Кодексу України), або підписання карти гостя при заселенні гостя в БО «Арматі».

  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Протягом дії цього договору надавати Замовнику Послуги проживання власними силами, засобами або з залученням третіх осіб.

3.1.2. Надавати об'єктивну інформацію про властивості надаються Послуг, надавати Послуги якісно і відповідно до порядку надання послуг проживання.

3.1.3. Надавати інформацію про вартість наданих Послуг проживання відповідно до прейскуранта БО «Арматі», опублікованим на сайті https://www.armati.com.ua/products.html .

3.1.4. Своєчасно повідомляти Замовнику відомості про всі зміни, доповнення, пов'язаних з наданням Послуг проживання.

3.1.5. Передавати Замовнику всі необхідні оформлені документи, пов'язані з розміщенням і проживанням в БО «Арматі», наданням інших відплатних Послуг.

3.1.6. Усувати недоліки, що виникли при наданні Послуг за договором і в терміни, узгоджені Сторонами.

3.1.7. Проживання надається відповідно до наявності вільних місць на дату заїзду Замовника. При завчасному бронюванні Замовника, місця надаються відповідно до заявки на розміщення. У разі відсутності заброньованого місця на дату заїзду надається альтернативний номер або номер вище класом без додаткової оплати.

3.1.8. Додаткові Послуги надаються Замовнику на платній основі відповідно до прейскуранта БО «Арматі».

3.1.9. Бронювання номера здійснюється шляхом прийняття від Замовника заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного, електронного (v.nevmaty@ukr.net) та іншого зв'язку, а також при безпосередньому зверненні до менеджера БО «Арматі».

При бронюванні Послуг проживання Виконавець зобов'язується не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки підтвердити можливість надання Замовнику Послуг проживання із зазначенням їх вартості. У разі неможливості бронювання на заявлених Замовником умовах, інформувати про це Замовника і запропонувати бронювання на альтернативних умовах.

Оплата може бути проведена авансовими платежами по індивідуально виставленому рахунку-фактурі відповідно до заявки Замовника.

Оплата замовлених Послуг без отримання від Виконавця підтвердження про можливість надання Послуг не допускається.

3.2. Замовник зобов'язується:

3.2.1. Ознайомитися з правилами проживання, порядком надання Послуг проживання, до цього договору та іншими внутрішніми регламентуючими документами, пов'язаними з наданням заявлених Послуг.

3.2.2. Надати службі прийому і розміщення необхідні особисті дані, необхідні для заселення в БО «Арматі».

3.2.3. Оплатити надані Послуги Виконавця в зазначеному розмірі, певні терміни і в порядку, встановленому цим договором і чинним прейскурантом цін на дату заїзду.

3.2.4. При проживанні в БО «Арматі», дотримуватися правил проживання в БО «Арматі», правила користування електропобутовими приладами, а також цей договір.

3.2.5. Своєчасно здати номер, оплатити наявну заборгованість на дату виїзду, при необхідності відшкодувати збитки, викликаний некомплектністю (пропажею майна) або псуванням майна.

3.2.6. Погодитися з умовами даної оферти і внутрішніми регламентуючими документами Виконавця, що визначають порядок проживання.

  1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ І ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Розміщення інформації на сайті БО «Арматі» https://www.armati.com.ua/dogovir-oferti-ugoda-koristuvacha.html є офіційною пропозицією (публічною офертою) для споживача і містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст.633, 641 і гл.63 Цивільного Кодексу України). Згідно п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття споживачем послуг, розміщених на сайті БО «Арматі», умов придбання Послуг.

4.2. Замовлення Послуг здійснюється наступними варіантами:

- шляхом телефонного дзвінка за номерами +38 (067) 915-56-56, +38 (050) 013-50-58, +38 (063) 357-81-87;

- шляхом оформлення заявки на бронювання за електронною адресою v.nevmaty@ukr.net ;

- шляхом натискання на кнопку «Забронювати» на сайті https://www.armati.com.ua ;

- шляхом замовлення Послуги безпосередньо в БО «Арматі».

4.3. Після замовлення послуг Замовнику відправляється рахунок-фактура, від конкретного Виконавця, з зазначеними реквізитами та сумою з кінцевою датою для внесення оплати / передоплати

4.4. Рахунок-фактура вважається дійсним до зазначеної в ньому дати. У разі несвоєчасного внесення передоплати заявка на замовлення Послуги анулюється.

4.5. Оплата вважається виробленої в момент зарахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця. Підтвердженням зарахування оплати є відправлене email-повідомлення на ім'я Замовника з сумою передоплати на електронну пошту або інші засоби комунікації. У разі замовлення Послуги безпосередньо в БО «Арматі» путівка-ваучер віддається Замовнику особисто.

4.6. У БО «Арматі» застосовуються два види розрахунків - готівкова оплата при поселенні і / або безготівкова шляхом попередньої повної або часткової оплати замовлених послуг проживання.

4.7. Всі розрахунки за готельні послуги проводяться в національній валюті України - гривні. Для громадян інших країн розрахунки за готельні послуги проводяться в доларах США.

4.8. Відповідно до вимог ст.642 Цивільного Кодексу України Замовник, оплачуючи суму, зазначену в рахунку, підтверджує, що уклав договір публічної оферти з надання послуг проживання Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг з БО «Арматі» відповідно до вимог ст.634 Цивільного Кодексу України.

  1. ПРАВИЛА У РАЗІ АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1 До моменту оплати Замовник може в будь-який момент відмовитися від Замовлення або внести зміни в Замовлення в порядку, встановленому в Правилах оформлення заявки на Послуги проживання.

5.2. Замовник має право скасувати замовлення. При скасуванні замовлення діють наступні умови повернення внесеної Замовником оплати / передоплати:

- У разі анулювання замовлення Замовником не менше, ніж за 14 діб до початку дії послуги проживання передоплата повертається Замовнику в повному обсязі;

- У разі анулювання замовлення, в період від 3-х до 14-ти діб до початку дії послуги проживання, чи не повертається сума вартості першої доби;

- У разі анулювання замовлення за 3 доби і менше до початку дії послуги проживання передоплата не повертається.

5.3. У разі несвоєчасного прибуття, запізнення і / або дострокового виїзду Замовника, відповідно до узгоджених і сплаченими Замовником або споживачем строків проживання, перерахунок вартості послуг проживання в БО «Арматі» не проводиться і є власним ризиком і відповідальністю Замовника або споживача.

Якщо замовник або споживач побажає продовжити термін проживання в БО «Арматі», то він самостійно, додатково доплачує вартість послуг проживання за новий період в замовлений термін проживання, згідно з чинними тарифами на поточний момент.

5.4. Несвоєчасна, неповна оплата вартості замовлених послуг наділяє БО «Арматі» правом відмовити Замовнику / споживачеві в наданні послуг.

5.5.Аннуляція вважається прийнятою з моменту отримання Виконавцем письмового повідомлення.

5.6. У разі скасування Замовлення Замовнику здійснюється повернення грошових коштів шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Замовника протягом 10 банківських днів після отримання письмової заяви про відмову від Послуги.